herb BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

www.bip.ops.gryfino.pl

Dane

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino

tel.                    91 416 2508

tel./faks            91 416 2527

oraz

  1. Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie

ul. Sprzymierzonych 8, 74 – 100 Gryfino

tel./faks  91 416 9350

  1. Sekcja Organizowania Społeczności Lokalnej

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie

ul. Sprzymierzonych 8, 74 – 100 Gryfino

tel. 607 770 443

( Centrum Aktywności Lokalnej )

 

Powiat  - Gryfiński

Województwo – Zachodniopomorskie

NIP  -    858 – 164 – 80 – 36

Regon – 006618942

e-mail  - ops@ops.gryfino.pl

adres strony internetowej  - www.ops.gryfino.pl

nr konta bankowego – 64 1240 3855 1111 0010 1261 9275

 
 

 

 

Dyrektor                       Aleksandra Szymanowicz          tel. 91 416 2527 lub 91 416 2508

 

Główny Księgowy                 Beata Makowska                   tel. 91 416 2527 lub 91 416  2508

 

Godziny przyjęć interesantów  
Dyrektor

poniedziałki w godz. 1200 - 1400

piątki            w godz.  800  - 1200

Pracownicy socjalni

od poniedziałku do czwartku w godz. 800 - 1200

z tym że w sprawach pilnych i  interwencyjnych interesanci przyjmowani są w godzinach pracy Ośrodka

Pozostali pracownicy

poniedziałki  w godz. 800 – 1600

pozostałe dni w godz. 730 - 1530

Centrum Aktywności Lokalnej  (ul. Sprzymierzonych 8) czynne w godzinach od 800 do 1900.

Wykaz komórek organizacyjnych i ich podstawowych zadań,

wykaz pracowników  oraz pomieszczeń biurowych i numerów telefonów

- ul. Łużycka – tel. 91 416 2527 lub 91 416 2508 następnie numer wewnętrzny

- ul. Sprzymierzonych – Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych – tel. 91 416 9350

następnie numer wewnętrzny

- ul. Sprzymierzonych – Sekcja Organizowania Społeczności Lokalnej – tel. 607 770 443

 

Nazwa komórki organizacyjnej

Rodzaj zadań w  komórce organizacyjnej

Nazwisko i imię pracownika

Nr  pok.

Nr telefonu wew.

Dyrektor Aleksandra Szymanowicz

9

 

Zastępca Dyrektora Monika Wilczyńska

5

 

 

Sekcja Administracyjno - Gospodarcza

Sekretariat

Małgorzata Szymkiewicz

8

111

Zamówienia publiczne

Ewa Grabowska - Macuk

15

125

Kadry,  sprawy organizacyjne
i kontroli zarządczej

Iwona Czarnecka -Wilk

 

10

120

Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Dorota Zielińska

16

126

 

Sekcja Finansowo - Księgowa

Główny Księgowy, płace,

rachunkowość

Beata Makowska

Sylwia Szewczuk

12

122

Księgowość, realizacja świadczeń pomocy społecznej

Monika Parzych -Malawska

Edyta Sztylke

11

121

Kasa

Joanna Smulska

1

115

Sekcja Informatyki i  Bezpieczeństwa Informacji

Informatyka, Ochrona danych osobowych oraz informacji niejawnych

Tomasz Tabisz

 

14

124

Sekcja Dodatków Mieszkaniowych

Dodatki mieszkaniowe,

dodatki energetyczne

Edyta Leśniewska

18

135

Sekcja Pracy
z Rodziną

Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych

Renata Rosińska

Dorota Pajączkowska

Joanna Wawrzonek

6

116

Sekcja Usług Opiekuńczych

Kwalifikowanie do  usług opiekuńczych i ich prowadzenie, kierowanie do domów pomocy społecznej

Aleksandra Wiśniewska

Joanna Świątek

Agnieszka Kraśniak

19

133

Sekcja Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnienia od alkoholu, Punkt Doradztwa
i Konsultacji

Ewa Urbańska

22

134

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Magda Kłaczkiewicz

Ewa Urbańska

21

20

22

137

132

134

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów innych uzależnień (w tym narkomanii)

Justyna Łuczak

 

 

 

20

132

Przeciwdziałanie przemocy

 

Magda Kłaczkiewicz

21

137

Sekcja Pomocy Społecznej

Kierownik Sekcji

 

Monika Wilczyńska

5

123

Pracownicy socjalni:

 

Rozpoznawanie i dokonywanie oceny zjawisk rodzących zapotrzebowanie  na świadczenie pomocy społecznej, praca socjalna
i inne działania pomocowe

Mirosława Bauer

Elżbieta Jarosz

Bożena Marcjasz

Aneta Moroz

2

127

 

 

130

Joanna Nawrocka

Dorota Siewior

3

113

Marta Pawluk

Paulina Pawłowska

4

114

Dorota Pajączkowska

Joanna Wawrzonek

6

116

Bogusława Górecka

Małgorzata Pawłowska

7

117

Agnieszka Kraśniak

Joanna Świątek

Aleksandra Wiśniewska

19

133

Udzielanie pomocy materialnej uczniom (stypendia, zasiłki)

 

 

18

 

135, 136

 

Przygotowywanie decyzji administracyjnych w zakresu pomocy społecznej

Izabela Szczepańska

Dorota Zielińska

 

16

126

Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

ul. Sprzymierzonych 8

 

Budynek „Pod Platanem”

Kierownik Sekcji

 

Elżbieta Kowalska

10

30

Punkt obsługi interesanta

Barbara Kaszycka

1

21

Księgowość, realizacja świadczeń rodzinnych
i alimentacyjnych

Krystyna Nowicka

Irena Jankowska

3

 

25

 

Świadczenia rodzinne, zasiłki rodzinne, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze

Anna Hołownia

Kamila Gronek-Wyszywana

4

32

 

33

Fundusz alimentacyjny

Ewa Misiak

Monika Zając

Marta Szymczuk

11

28

Sekcja Analizy
i Rozwiązywania Problemów Społecznych

Praca metodą Centrum Aktywności Lokalnej - realizacja projektów, realizacja programów aktywności lokalnej, współpraca ze stowarzyszeniami

Justyna Kmiecik

CAL

607 770 443

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Tabisz 16-05-2006 15:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Tabisz 05-06-2017 10:43